Šie lietošanas noteikumi ir attiecināmi uz visiem  kalorifera „bullerjan” krāsns tipiem un izmēriem, kas ir paredzēta dzīvojamo, darba un citu telpu apsildīšanai, arī siltumnīcām un būvējamajām celtnēm. Apkure, ventilācija un kondicionēšana, izņemot A, B, C tipa telpām, kurās krāsns – ne apkure netiek pielietota.

Bullerjan tipa krāsns – nepārtrauktas un apjomīgas darbības krāsns, kas strādā ar koksni un tās atkritumiem un ļauj apkurināt no 100m3 līdz 2000m3 apjomus, bet ar gaisa kompresoru palīdzību var apsildīt arī dažas blakustelpas. Krāsns tipi, izmēri atšķiras cits no cita ar siltuma virsmu.

1. IEVADS

Gaisa apkures krāsnis „Bullerjan” ir ļoti efektīvas apsildīšanas iekārtas un tiek laistas klajā ar sešu tipu izmēriem ar maksimālo siltuma jaudu no 6 līdz 50 kW. Krāsnis var tik izmantotas telpu apsildīšanai no 100m3 līdz 2000m3. Darba pamatrežīms – plēnoša degšana. Darba režīmu izvēlas lietotājs un tas ir atkarīgs no nepieciešamās temperatūras sasniegšanas ātruma un lieluma apsildāmajā telpā. Uzsildītais gaiss vienmērīgi apsilda telpu .

Pirms sākt „Bullerjan” krāsns montēšanu un ekspluatāciju ir nepieciešams uzmanīgi iepazīties ar šo ekspluatācijas instrukciju.

Ražotāja uzņēmums nav atbildīgs par to, ka lietotājs neizpilda krāsns montēšanu ekspluatācijas laikā, kā arī ugunsdrošības noteikumus apsildāmajā telpā.


2. DARBĪBAS PRINCIPS

2.1. Kaloriferu krāsns „Bullerjan” ir divkameru apkurināšanas aparāts, kurā ar plēnošās degšanas metodi notiek kurināmā sadegšana. Krāsns gāzes, kas veidojas apakšējā kamerā, ieiet augšējā kamerā , kur tiek sadedzinātas līdz galam uz tā rēķina, ka uzsildītais gaiss no apkurināmās telpas tiek virzīts caur speciāliem inžektoriem.

2.2. Krāsns kurtuve ir aptīta ar siltumapmaiņas caurulēm , kas veido efektīvu siltuma maiņu. Aukstais gaiss no apsildāmās telpas iekļūst šo cauruļu apakšējās atverēs, bet caur augšējām atgriežas telpā uzsildīts līdz 80–120°C temperatūrai (plēnošās degšanas režīmā). Intensīvās degšanas režīmā uzsildītā gaisa temperatūra var sasniegt 350°C temperatūru. Šķērssiena, kas atdala apakšējo un augšējo kameru, sekmē arī optimālās temperatūras sasniegšanu siltumapmaiņas cauruļu augšējās atverēs. Šāda kurtuves konstrukcija ļauj maksimāli izmantot degvielas degšanas enerģiju.

2.3. Kurināmā iekraušana krāsnī notiek caur kurtuves durvīm, tām ir diezgan liels izmērs, kas ļauj iekraut krāsnī vairākas malkas pagales. Ekscentru durvju slēdzis  nodrošina drošu durvju noslēgšanu.

2.4. Uz iekraušanas durtiņām atrodas jaudas regulators, ar kura palīdzību var regulēt kurināmā sadegšanas intensitāti. 

2.5. Pelnu kaste pasargā no iespējamās kvēlošo kurināmo daļiņu izkrišanu uz  grīdas.

2.6. Lielas  durtiņas un lielais kurtuves apjoms ļauj kurināt lielas saskaldītas koka pagales.

UZMANĪBU! Intensīvās degšanas režīms nav krāsns pamat darba režīms un nevar tikt rekomendēts pastāvīgai izmantošanai, jo šajā gadījumā samazinās izstrādājuma garantijas laiks un netiek nodrošināta  krāsu pārklājuma saglabāšanās.

3. Uzstādīšana.

Kad krāsns tiek uzstādīta lietošanai, ir jāpilda tehniskās un ugunsdrošības prasības:

3.1. Dzīvojamām un administratīvām telpām krāsns tiek izmantota, ja ir ne vairāk par diviem stāviem un ja tur uzturas ne vairāk kā 25 cilvēki.

4. Drošības noteikumi.

4.1.1. Maksimālā temperatūra krāsns virsmas pamata laukumam intensīvās degšanas (uzsildīšanas) režīmā un zemu intensīvās degšanas režīmā nevar būt augstāka par 90°C. Uz krāsns ir pieļaujami laukumi ar temperatūru 110°C – uz 15% un 120°C – uz 5% kopējā laukuma.

4.1.2. Aizbīdnis aizvērtā stāvoklī nedrīkst būt aizvērts vairāk par 75% no dūmu novadīšanas īscaurules laukuma.

4.2. Gaisa apkures  krāsns „Bullerjan” drošai izmantošanai stingri ievērojiet prasības un rekomendācijas, kas izklāstītas šajā lietošanas pamācībā un sekojošām prasībām: Vilkmes pārbaudei jānotiek ne retāk kā 1 reizi divos mēnešos.

4.2.3. Krāsns ekspluatācijas laikā aizliegts:

- Mazgadīgiem bērniem rūpēties par krāsni;

- Izvietot kurināmo un citus degošus materiālus tieši kurināmās atveres priekšā;

- Glabāt nodzisušas ogles un pelnus metāla traukos, kas novietoti uz koka grīdas vai uz degoša paliktņa;

- Kaltēt un likt uz krāsns drēbes, malku, citus degošus priekšmetus un materiālus;

- Pielietot krāsns iekurināšanai viegli uzliesmojošus šķīdumus; kurināt ar zariem, kokosu un gāzi;

- Izmantot krāsns iekurināšanai malku, kuras garums ir lielāks par kurtuves izmēriem;

- Izmantot ventilācijas un gāzes kanālus kā dūmvadus;

- Uzglabāt telpā degvielas uzkrājumu, kas ir lielāks par diennakts nepieciešamo;

- Izmantot dūmu caurulēm azbesta un keramikas caurules.

5. Transportēšana un uzglabāšana.

5.1. Krāsns var tikt transportēta jebkurā transporta veidā saskaņā ar noteikumiem, kas darbojas šajos transporta veidos.

6. Garantētās saistības

6.1. Izgatavotājs garantē normālu krāsns darbību, saskaņā ar tās parametriem un prasībām, ja tiek ievēroti ekspluatācijas, transportēšanas un uzglabāšanas noteikumi, kurus uzstāda tehniskie nosacījumi un ekspluatācijas dokumenti.

6.2. Garantētais ekspluatācijas laiks tiek uzstādīts mēnešu. Garantijas laika sākums sāk uzskaitīties no krāsns pārdošanas dienas.

 Krāsns pirmā iekurināšana.

1. Pirms krāsns „Bullerjan” iekurināšanas pārbaudiet vilkmi, pilnībā atverot abus aizbīdņus.

2. Salieciet papīru un sausu sīku malku (skaidas) un aizdedziniet iekurus. Uzreiz, kad iekuri aizdegsies, aizveriet uzpildes durtiņas.

3. Pēc 5–10 minūtēm kopš iededzināšanas pieveriet aizmugurējo aizbīdni ar regulatoru un ar priekšējo aizbīdni uzstādiet krāsns darba režīmu. Ja aizmugurējais aizbīdnis ir pilnībā aizvērts un priekšējais ir minimāli atvērts – krāsns lietderības koeficients būs vislielākais.

4. Nepieciešamā degšanas intensitāte tiek uzstādīta ar abu aizbīdņu stāvokļa maiņu, bet plēnošās degšanas režīmā krāsns sāk darboties, kad ir aizvērts aizmugurējais aizbīdnis.

5. Aizbīdņu uzstādīšanas leņķi tiek noteikti izmēģinājuma veidā un ir atkarīgi no dūmu izvades caurules un kurināmā kvalitātes.

Uzmanību! NEDRĪKST pievienot kurināmo, ja ir aizvērts dūmu aizbīdnis un PRIEKŠĒJĀ REGULATORA vārsts.

Kurināmā pievienošana un pelnu izņemšana

1) Pirms kurināmā pielikšanas pārslēdziet krāsni intensīvās degšanas režīmā, tātad, abiem regulatoriem jābūt pilnībā atvērtiem.

2) Pēc tam atveriet durtiņas, pievienojiet kurināmo, aizveriet durtiņas, novietojiet abus regulatorus iepriekšējā stāvoklī.

3) Pirms pelnu noņemšanas kurtuvei jābūt pilnībā izdegušai.

4) Nevajag novākt pelnus pilnībā, ir nepieciešams atstāt pelnu slāni augstumā 5cm.

5) Ja „Bullerjan” ilgi neiekurinās, tas bieži notiek vasarnīcās, tad krāsnī var nebūt velkmes. Nepieciešams pārbaudīt vilkmi.

6) Nepieciešams izdedzināt papīru, kad ir aizvērts aizmugurējais aizbīdnis. Ja dūmi neiet caurulē, tad vilkmes nav.

7) Nepieciešams atvērt attīrīšanas lūku uz revīzijas vai trejgabala, lai iztīrītu un izdedzinātu papīru pie tā, pirms tam ievietojot kurtuvē iekurus.

8) Uzreiz, kad parādās vilkme, aizveriet revīzijas lūku un aizdedziniet iekurus. Ja dūmvads ir no ķieģeļiem un ķieģeļu mūris ir atdzisis, tad paņēmienu ar papīru vajadzēs atkārtot dažas reizes.                                                                


                                                

                                                     Par Dūmvadiem

Viss siltums, kurš rodas kurināmā degšanas rezultātā, tiek izmantots telpas apsildei. Sakarā ar to, izejošo dūmgāžu temperatūra ir zema un tās nevar ātri sasildīt ķieģeļu dūmvadu. Tajā var rasties kondensāts, kurš radīs bojājumus un kvēpu rašanos. Lai tas nenotiktu dūmvadam jāizmanto metāliskā caurule, kura ātri sasilst un ir vienmēr sausas. Metāliskās caurules daļas, kuras var tikt pakļautas aukstumam, vēlams izolēt,jo var rasties kondensāts. Caurules garumam un tās iekšējam diametram jābūt tādiem, lai izveidotos normāla vilkme - garums ne mazāks par 5m un diametrs ne mazāk par 120 mm.

Tāpat nav vēlams uzstādīt krāsni pārāk tālu no dūmvada ( vēlamais attālums ir 1 - 1,5 m).